Predstavitev

Koper (italijansko Capodistria, slovensko glava Istre) je šesto največje mesto v Sloveniji in največje ob obali s 23.726 prebivalci, sedež Mestne občine Koper. Mesto ima dva uradna jezika, poleg slovenščine tudi italijanščino. Na omenjenem dvojezičnem območju delujejo tudi predšolske in izobraževalne ustanove z italijanskim učnim jezikom, ki italijansko kulturo, identiteto in jezik prenašajo iz roda v rod in predstavljajo trden temelj za prihodnost.

Mesto Koper leži na stiku flišnega gričevja in poplavnih ravnic rek Rižane in Badaševice. Staro mestno jedro je omejeno na bivši otok iz flišne podlage. Mestno jedro ima strnjeno pozidavo in je odprto proti jugu, zahodu in vzhodu, proti severu pa je zaradi burje bolj zaprto. Strogi center sestavlja Titov trg s Pretorsko palačo, Armerijo in Foresterijo, stolnico, mestnim zvonikom in Ložo. S trga se radialno razpirajo tri glavne ulice: Cankarjeva, Čevljarska in Kidričeva. Mestno jedro omejujejo Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje in Vojkovo nabrežje, ki so hkrati meje nekdanje obale. Južno obrobje starega mestnega jedra danes zavzemajo večinoma trgovske in storitvene dejavnosti. Ob mestu je mednarodno pristanišče Luka Koper.  V zadnjih desetletjih na pomenu pridobiva turizem in storitvene dejavnosti. V Kopru se nahaja sedež Univerze na Primorskem, ene izmed štirih univerz v Sloveniji.

KS Koper - Center

Ulica OF 9

6000 Koper

Slovenija - Slovenia (EU)

Uradne ure:

ponedeljek 10.00-11.00

torek 14.00-16.00

sreda 16.00-17.00

petek 10.00-11.00

059 031 428 (med uradnimi urami)

tajnistvo@koper-center.si

Novice

25.05.2020

Sestanek z županom in predstavniki Luke Koper na temo testiranja omrežja 5G

Krajevna skupnost Koper Center se je na hudo zaskrbljeno pismo občanke, ki opozarja na škodljive obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem 5G hitro odzvala. Takoj po sprostitvenih ukrepih zaradi pandemije, je 25. 5. na sestanek povabila predstavnike Luke Koper in župana Aleša Bržana. Tematika G5 sproža različne dvome in bojazni, zato je pomembno z ljudmi deliti znanstveno potrjene, natančne in verodostojne informacije. Predstavnika Luke Koper ( na njenem območju bodo testiranja omrežja 5G), sta podala pojasnila o projektu, ki je vezan na logistiko in je financiran z evropskimi sredstvi (8 mio eur) in deležem slovenskih partnerjev (cca1,5 milijona). V Kopru bo testno omrežje omejeno na kontejnerski terminal in bo trajalo 36 mesecev, testno delovanje pa se bo pričelo jeseni. Sodelujejo s Telekomom in podjetjem Internet institut. Po opravljenih meritvah je bilo ugotovljeno, da sevanja ne presegajo tista, ki nastajajo ob že obstoječem omrežju 4G. Župan je izpostavil potrebo po izčrpnih tehničnih in ostalih relevantnih informacijah: frekvencah oddajanja, številu oddajnikov ipd. Predlagal je postavitev senzorja za sevanje na robu območja Luke. Krajevna skupnost bo kot posvetovalno telo v izmenjavi informacij sodelovala z Luko Koper, Mestno občino Koper in neodvisnimi strokovnjaki. Pripravila bo javno okroglo mizo o tveganju na področju kibernetske varnosti za omrežja 5G, ter o tem poročala v glasilu Meščan/Il Cittadino. Z jasnim in nepristranskim informiranjem tako lahko po svojih zmožnostih pripomore k ozaveščanju prebivalstva o novih tehnologijah, ki poleg splošnega napredka prinašajo tudi določena tveganja.

15.04.2020

KS Koper-Center delitev mask/CL Capodistria-Centro distribuzione mascherine

Dragi meščani in meščanke Kopra! Mestni občini Koper je uspelo kupiti/pridobiti večje število kirurških mask in papirnatih mask, ki jih je posredovala država. Del zaščitnih mask je namenjen tudi za potrebe naše krajevne skupnosti, predvsem za najbolj ranljive občane. Pri razdeljevanju zaščitnih mask sodeluje tudi Krajevna skupnost Koper Center. Člani Sveta krajevne skupnosti bodo v četrtek, 17. in petek, 18. 4. 2020, od 08.00 do 10.00 ure občanom starega mestnega jedra delili maske pred naslednjimi trgovinami: Mercator Titov trg, Mercator Prešernov trg, Mercator Tržnica, Agraria Tržnica in Spar Ferrarska 30. Z odgovornim ravnanjem vsi lahko pripomoremo k omejitvi širjenja okužbe. Ostanite zdravi! Vaša Krajevna skupnost Koper Center * * * Cari cittadini di Capodistria! Il Comune Città di Capodistria ha acquistato o ottenuto un consistente numero di mascherine chirurgiche e di carta, fornite dallo stato. Una parte di esse sono state destinate anche alle necessità della nostra Comunità locale e principalmente per le fasce di cittadini maggiormente a rischio. Alla distribuzione delle mascherine prenderà parte anche la Comunità locale di Capodistria Centro. I membri dela nostra Comunità distribuiranno quindi le mascherine giovedì, 17 e venerdì 18 aprile 2020 dalle 8.00 alle 10.00 ai residenti del centro storico di Capodistria dinnanzi ai seguenti negozi: Mercator di Piazza Tito, Mercator di Piazza Prešeren (Muda), Mercato del Mercato Cittadino, Agraria del Mercato Cittadino e Spar di via Ferrara 30. Con un comportamento responsabile possiamo contribuire tutti alla limitazione della diffusione del contagio. Siate attenti alla vostra salute! La Vostra Comunità locale di Capodistria Centro.

19.03.2020

Od danes v koprski občini veljavi novi zaščitni ukrepi

Mestna občina Koper poleg že sprejetih ukrepov uvaja nove, med drugim popolno prepoved uporabe otroških igral in javnih športnih površin ter prepoved kurjenja v naravnem okolju. Župan poleg tega poziva vse občanke in občane, naj dosledno sledijo navodilom in ukrepom države. Več si preberite na straneh MOK: https://www.koper.si/sl/novice/od-danes-v-koprski-obcini-veljavi-novi-zascitni-ukrepi/

06.03.2020

Predstavitev možnosti sofinanciranja obnov objektov/Presentazione delle opportunità di finanziamento per il restauro delle abitazioni

V Krajevni skupnosti Koper center bi sokrajanom radi prišli naproti pri možni uporabi sredstev, ki jih Mestna občina Koper daje na voljo za omilitev hrupa in obnovo fasad. Zato pripravljamo predstavitev možnosti sofinanciranja obnov objektov s pomočjo: · subvencij v obliki omilitvenih ukrepov za zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, · subvencij Mestne občine Koper za obnovo fasad in streh ter · subvencij/kreditov EKOSKLADa za prebivalstvo. Posamezne spodbude in možnosti njihovega kombiniranja pri obnovah stanovanjskih stavb na območju naše krajevne skupnosti bosta pojasnila: · mag. Matjaž Marsič, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Mestna občina Koper in · Davor Kravanja, energetski svetovalec, EN SVET. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 9. 3. 2020 ob 18. uri v prostorih krajevne skupnosti v Ulici OF 9. La Comunità Locale Capodistria Centro desidera offrire un aiuto ai cittadini sull’uso dei mezzi finanziari, stanziati dal Comune Città di Capodistria, per la riduzione dell’inquinamento acustico e per il rinnovo delle facciate delle abitazioni. A tale scopo organizzeremo una presentazione delle opportunità di finanziamento per il restauro delle abitazioni tramite: • la sovvenzione per la riduzione delle emissioni dovute all’attività portuale, • la sovvenzione del Comune Città di Capodistria per il rinnovo di facciate e tetti, • la sovvenzione e la concessione di crediti del Fondo ecologico statale per i cittadini. Le opportunità e le possibilità di combinare le varie forme di finanziamento per il rinnovo delle abitazioni sul territorio della nostra Comunità Locale saranno illustrate da: - mag. Matjaž Marsič, dell’Ufficio per lo sviluppo del territorio e gli immobili del Comune Città di Capodistria e - Davor Kravanja, esperto di energetica, EN SVET (Fondo ecologico statale). La presentazione si svolgerà lunedì, 9 marzo 2020 alle ore 18.00 nella sede della Comunità Locale in via Fronte di Liberazione 9.


Dogodki


Vabila na seje sveta KS


Preglej več vabil >

Zapisniki sej sveta KS


Preglej več zapisnikov >

Svet KS

Irena Urbič Matelič
članica
Romeo Palčič
podpredsednik
Roberto Colussi
član
Jadran Čalija
predsednik

Boris Stepančič
član
Vlasta Ledi
članica
Ivka Lazar
članica
Milan Đukić
član

Istok Mavrič
član
Mateja Šukalo
članica
Vida Gračnar
članica
Ramiz Kamenčič
član

Merisa Zukić
članica

Vaše pobude in vprašanja

Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.koper-center.si. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last KS Koper Center in je informativne narave. 

KS Koper Center ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.koper-center.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KS Koper Center se bo trudila za pravilnost informacij. KS Koper Center lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.koper-center.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.koper-center.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na vrh strani