Predstavitev

Koper (italijansko Capodistria, slovensko glava Istre) je šesto največje mesto v Sloveniji in največje ob obali s 23.726 prebivalci, sedež Mestne občine Koper. Mesto ima dva uradna jezika, poleg slovenščine tudi italijanščino. Na omenjenem dvojezičnem območju delujejo tudi predšolske in izobraževalne ustanove z italijanskim učnim jezikom, ki italijansko kulturo, identiteto in jezik prenašajo iz roda v rod in predstavljajo trden temelj za prihodnost.

Mesto Koper leži na stiku flišnega gričevja in poplavnih ravnic rek Rižane in Badaševice. Staro mestno jedro je omejeno na bivši otok iz flišne podlage. Mestno jedro ima strnjeno pozidavo in je odprto proti jugu, zahodu in vzhodu, proti severu pa je zaradi burje bolj zaprto. Strogi center sestavlja Titov trg s Pretorsko palačo, Armerijo in Foresterijo, stolnico, mestnim zvonikom in Ložo. S trga se radialno razpirajo tri glavne ulice: Cankarjeva, Čevljarska in Kidričeva. Mestno jedro omejujejo Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje in Vojkovo nabrežje, ki so hkrati meje nekdanje obale. Južno obrobje starega mestnega jedra danes zavzemajo večinoma trgovske in storitvene dejavnosti. Ob mestu je mednarodno pristanišče Luka Koper.  V zadnjih desetletjih na pomenu pridobiva turizem in storitvene dejavnosti. V Kopru se nahaja sedež Univerze na Primorskem, ene izmed štirih univerz v Sloveniji.

KS Koper - Center

Ulica OF 9

6000 Koper

Slovenija - Slovenia (EU)

Uradne ure:

ponedeljek 10.00-11.00

torek 14.00-16.00

sreda 16.00-17.00

petek 10.00-11.00

DO NADALJNEGA NE IZVAJAMO URADNIH UR ZARADI UKREPOV VEZANIH NA OMEJEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA COVID-19

059 031 428 (med uradnimi urami)

tajnistvo@koper-center.si

Novice

19.03.2020

Od danes v koprski občini veljavi novi zaščitni ukrepi

Mestna občina Koper poleg že sprejetih ukrepov uvaja nove, med drugim popolno prepoved uporabe otroških igral in javnih športnih površin ter prepoved kurjenja v naravnem okolju. Župan poleg tega poziva vse občanke in občane, naj dosledno sledijo navodilom in ukrepom države. Več si preberite na straneh MOK: https://www.koper.si/sl/novice/od-danes-v-koprski-obcini-veljavi-novi-zascitni-ukrepi/

06.03.2020

Predstavitev možnosti sofinanciranja obnov objektov/Presentazione delle opportunità di finanziamento per il restauro delle abitazioni

V Krajevni skupnosti Koper center bi sokrajanom radi prišli naproti pri možni uporabi sredstev, ki jih Mestna občina Koper daje na voljo za omilitev hrupa in obnovo fasad. Zato pripravljamo predstavitev možnosti sofinanciranja obnov objektov s pomočjo: · subvencij v obliki omilitvenih ukrepov za zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, · subvencij Mestne občine Koper za obnovo fasad in streh ter · subvencij/kreditov EKOSKLADa za prebivalstvo. Posamezne spodbude in možnosti njihovega kombiniranja pri obnovah stanovanjskih stavb na območju naše krajevne skupnosti bosta pojasnila: · mag. Matjaž Marsič, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Mestna občina Koper in · Davor Kravanja, energetski svetovalec, EN SVET. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 9. 3. 2020 ob 18. uri v prostorih krajevne skupnosti v Ulici OF 9. La Comunità Locale Capodistria Centro desidera offrire un aiuto ai cittadini sull’uso dei mezzi finanziari, stanziati dal Comune Città di Capodistria, per la riduzione dell’inquinamento acustico e per il rinnovo delle facciate delle abitazioni. A tale scopo organizzeremo una presentazione delle opportunità di finanziamento per il restauro delle abitazioni tramite: • la sovvenzione per la riduzione delle emissioni dovute all’attività portuale, • la sovvenzione del Comune Città di Capodistria per il rinnovo di facciate e tetti, • la sovvenzione e la concessione di crediti del Fondo ecologico statale per i cittadini. Le opportunità e le possibilità di combinare le varie forme di finanziamento per il rinnovo delle abitazioni sul territorio della nostra Comunità Locale saranno illustrate da: - mag. Matjaž Marsič, dell’Ufficio per lo sviluppo del territorio e gli immobili del Comune Città di Capodistria e - Davor Kravanja, esperto di energetica, EN SVET (Fondo ecologico statale). La presentazione si svolgerà lunedì, 9 marzo 2020 alle ore 18.00 nella sede della Comunità Locale in via Fronte di Liberazione 9.

06.03.2020

Pred 30 leti je bil v Kopru ustanovljen Sindikat novinarjev Slovenije - VABILO/30 anni dalla fondazione del Sindacato dei giornalisti della Slovenia - INVITO

Pred 30 leti je bil v Kopru ustanovljen Sindikat novinarjev Slovenije. Vabilo Šestega marca 1990 je 28 delegatov v Kopru ustanovilo Sindikat novinarjev Slovenije, prvi poklicni in prvi novinarski sindikat v takratni Sloveniji in Jugoslaviji. V petek, 6. marca 2020, se bomo ob 14.00 (ura začetka ustanovne skupščine SNS) spomnili tega dogodka in ga obeležili z mini razstavo v prostorih Krajevne skupnosti Koper-Center v Ulici Osvobodilne fronte 9. Vabljeni vsi, ki vas zanima ta delček zgodovine slovenskega novinarstva, še zlasti pa udeleženci ustanovne skupščine pred 30 leti. To ne bo ne uradna proslava ne simpozij, temveč neformalno srečanje kolegov, ki se bodo spomnili tistih zanimivih časov. Dogodek pripravljava Jadran Čalija in Venčeslav Japelj, oba sva imela prste pri ustanavljanju SNS. Po primorski tradiciji bomo obujanje spominov oplemenitili z žlahtno kapljico in istrsko kulinariko, zato je zaželeno, da se kolegice in kolegi, ki se dogodka nameravajo udeležiti, to napovejo na tel. št. 031/618-952 ali e-naslov dzepl@t-2.net. Za učinkovitejše obveščanje vse, ki berejo te vrstice, prosiva, da vabilo posredujejo naprej. Se vidimo! 30 anni dalla fondazione del Sindacato dei giornalisti della Slovenia Invito Il sei marzo 1990 a Capodistria 28 delegati fondavano il Sindacato dei giornalisti della Slovenia, il primo sindacato professionale oltre che il primo di categoria dei giornalisti nell'allora Slovenia e Jugoslavia. Venerdì, 6 marzo 2020, alle ore 14.00 (ora d'inizio dell'Assemblea costitutiva dell' SGS), ricorderemo e celebreremo l'avvenimento con una piccola mostra allestita negli ambienti della Comunità Locale Capodistria Centro in via Fronte di Liberazione 9. Sono invitati tutti coloro che hanno interesse a questo avvenimento della storia del giornalismo sloveno e soprattutto coloro che hanno preso parte all'assemblea di trent'anni fa. Non si tratta di una celebrazione ufficiale e nemmeno di un simposio, sarà unicamente un incontro informale per ricordare gli avvenimenti di allora. Organizzano l'avvenimento Jadran Čalija e Venčeslav Japelj ambedue allora attivamente impegnati nella fondazione del Sindacato dei Giornalisti della Slovenia. In armonia con le nostre tradizioni avremo modo di impreziosire i ricordi di quei tempi andati con un buon bicchiere e con le specialità della cucina istriana. E' pertanto auspicabile che coloro che desiderano intervenire lo annuncino al numero di telefono 031/618-952 o alla email dzepl@t-2.net. Siete inoltre cortesemente invitati a diffondere il presente invito. Ci vediamo!

26.02.2020

Na voljo so sredstva za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča

Mestna občina Koper je objavila Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2020. Rok za prijavo se izteče 2. aprila, ob 12. uri. Povezava do razpisa: https://www.koper.si/sl/tenders/javni-razpis-o-dodeljevanju-nepovratnih-sredstev-za-izvajanje-omilitvenih-ukrepov-v-mestni-obcini-koper-z-namenom-zmanjsanja-vplivov-emisij-iz-pristaniske-dejavnosti-za-leto-2020/


Dogodki


Vabila na seje sveta KS


Preglej več vabil >

Zapisniki sej sveta KS


Preglej več zapisnikov >

Svet KS

Irena Urbič Matelič
članica
Romeo Palčič
podpredsednik
Roberto Colussi
član
Jadran Čalija
predsednik

Boris Stepančič
član
Vlasta Ledi
članica
Ivka Lazar
članica
Milan Đukić
član

Istok Mavrič
član
Mateja Šukalo
članica
Vida Gračnar
članica
Ramiz Kamenčič
član

Merisa Zukić
članica

Vaše pobude in vprašanja

Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.koper-center.si. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last KS Koper Center in je informativne narave. 

KS Koper Center ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.koper-center.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KS Koper Center se bo trudila za pravilnost informacij. KS Koper Center lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.koper-center.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.koper-center.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na vrh strani