Predstavitev

Koper (italijansko Capodistria, slovensko glava Istre) je šesto največje mesto v Sloveniji in največje ob obali s 23.726 prebivalci, sedež Mestne občine Koper. Mesto ima dva uradna jezika, poleg slovenščine tudi italijanščino. Na omenjenem dvojezičnem območju delujejo tudi predšolske in izobraževalne ustanove z italijanskim učnim jezikom, ki italijansko kulturo, identiteto in jezik prenašajo iz roda v rod in predstavljajo trden temelj za prihodnost.

Mesto Koper leži na stiku flišnega gričevja in poplavnih ravnic rek Rižane in Badaševice. Staro mestno jedro je omejeno na bivši otok iz flišne podlage. Mestno jedro ima strnjeno pozidavo in je odprto proti jugu, zahodu in vzhodu, proti severu pa je zaradi burje bolj zaprto. Strogi center sestavlja Titov trg s Pretorsko palačo, Armerijo in Foresterijo, stolnico, mestnim zvonikom in Ložo. S trga se radialno razpirajo tri glavne ulice: Cankarjeva, Čevljarska in Kidričeva. Mestno jedro omejujejo Pristaniška ulica, Kopališko nabrežje in Vojkovo nabrežje, ki so hkrati meje nekdanje obale. Južno obrobje starega mestnega jedra danes zavzemajo večinoma trgovske in storitvene dejavnosti. Ob mestu je mednarodno pristanišče Luka Koper.  V zadnjih desetletjih na pomenu pridobiva turizem in storitvene dejavnosti. V Kopru se nahaja sedež Univerze na Primorskem, ene izmed štirih univerz v Sloveniji.

KS Koper - Center

Ulica OF 9

6000 Koper

Slovenija - Slovenia (EU)

Uradne ure:

ponedeljek 10.00-11.00

torek 14.00-16.00

sreda 16.00-17.00

petek 10.00-11.00

059 031 428 (med uradnimi urami)

tajnistvo@koper-center.si

Novice

30.09.2020

Še mesec dni akcije zbiranja nevarnih azbestnih odpadkov

Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Koper – center v mesecu juniju začeli akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov. Akcija je požela dober odziv občanov, ki so v pičlih treh mesecih zbrali in predali 10.910 kilogramov azbestnih odpadkov. Čas za oddajo vlog se izteče 31. oktobra. Mestna občina Koper je za letošnjo akcijo v proračunu predvidela 10.000 evrov, namenjena je vsem uporabnikom gospodinjstev na območju KS Koper – center, ki imajo doma material, ki vsebuje azbest. Ti ga lahko brezplačno oddajo v Zbirnem centru Sermin, od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 15. uro, pred oddajo pa morajo obvezno izpolniti spletni obrazec, dostopen na https://forms.gle/dKVpQAqFfqAHkXj46 oziroma dela prijaviti na sedežu Krajevne skupnosti Koper – center. Za več informacij pokličite na 059 031 428 oziroma se na sedežu krajevne skupnosti (Ulica OF 9) zglasite ob ponedeljkih in petkih med 10. in 11. uro, ob torkih med 14. in 16. uro in ob sredah med 16. in 17. uro. Azbestne odpadke morajo krajani demontirati in ustrezno zavarovati ter ga pripeljati osebno, ob tem pa predložiti odrezek zadnje plačane položnice za storitve ravnanja z odpadki. Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta skupno akcijo začeli ob svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija. Njen namen je bil občane spodbuditi k boljši in bolj odgovorni skrbi za okolje, v katerem živijo. To je le prvi korak k dosegu cilja postati občina brez azbesta, v prihodnjih letih bosta namreč podobne akcije pripravili tudi v drugih krajevnih skupnostih koprske občine. Za več informacij o ravnanju z azbestnimi odpadki se obrnite na Marjetico Koper (031 616 281, zdravko.savic@marjeticakoper.si). https://ekopercapodistria.si/nasi-kraji/se-mesec-dni-akcije-zbiranja-nevarnih-azbestnih-odpadkov/

13.09.2020

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - SETTIMANA DELLA MOBILITÀ EUROPEA

Pričenja se tradicionalni Evropski teden mobilnosti (#ETM), ki poudarja pomen trajnostnega prometa. Letos bo Mestna občina Koper ob začasnem delnem zaprtju Nazorjevega trga, parkirišča ob Garibaldijevi ulici in Trga Brolo organizirala vrsto aktivnosti, ki bodo meščanom prikazale prednosti javnih površin z manj avtomobili. Tudi letos bo v času ETM - od 16. do 22. 9. 2020 ves mestni in primestni prevoz v MOK za vse uporabnike brezplačen. "IZBERI ČISTEJŠI NAČIN PREVOZA!" Inizia la tradizionale Settimana europea della mobilità (ETM), sottolineando l'importanza del trasporto sostenibile. Quest'anno, con la chiusura parziale temporanea della Piazzetta Vladimir Nazor, il parcheggio lungo Via Giuseppe Garibaldi e Brolo, il Comune città di Capodistria (CCC) organizzerà una serie di attività che mostreranno ai cittadini i vantaggi delle aree pubbliche con meno auto. Anche quest'anno, durante ETM - dal 16 al 22 settembre 2020 tutti i trasporti urbani ed extraurbani del CCC sono gratuiti per tutti gli utenti. "SCEGLI UN METODO DI TRASPORTO PIÙ PULITO!" http://www.etmkoper.si/parkirni-teden.html

17.07.2020

Participativni proračun Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022

Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido uresničuje participativni proračun, tokrat za leti 2021 in 2022. Občanke in občani, ki bi še želeli soodločati o porabi proračunskih sredstev, bodo lahko v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido svoje predloge oddali do vključno srede, 22. julija. Odzivov in zamisli je veliko, doslej jih je na naslov participativnega proračuna za leti 2021 in 2022 priromalo skoraj 200. Občanka ali občan oziroma skupina občank in občanov lahko na posebnem obrazcu ali prek spletne aplikacije med 22. 6. in 22. 7. 2020 predlaga projekt v vrednosti največ 20.000 evrov. Komisija za vloge in pobude občank in občanov bo prejete pobude med 14. 7. in 20. 8. 2020 preučila ter tiste, ki ustrezajo merilom, uvrstila na glasovanje. Izglasovane projekte bo Mestna občina Koper uresničila v letih 2021 in 2022. Več na: https://predlagam-odlocam.koper.si/

05.06.2020

Skupna akcija brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov

Mestna občina Koper in Marjetica Koper v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Koper – center v tem tednu začenjata akcijo zbiranja nevarnih azbestnih odpadkov. Akcija bo trajala vse do 31. oktobra oziroma porabe proračunskih sredstev, namenjena je uporabnikom gospodinjstev na območju Krajevne skupnosti Koper – center, ki bodo do konca tedna v nabiralnike prejeli letak z vsemi informacijami. Mestna občina Koper je za letošnjo akcijo v proračunu predvidela 10.000 evrov, namenjena je vsem uporabnikom gospodinjstev v koprski občini, ki imajo doma material, ki vsebuje azbest. Oddali ga bodo lahko v Zbirnem centru Srmin, od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 15. uro, pred oddajo bodo morali obvezno izpolniti spletni obrazec, ki je dostopen na https://forms.gle/dKVpQAqFfqAHkXj46, oziroma dela prijaviti na sedežu Krajevne skupnosti Koper – center. Za več informacij lahko pokličite na 059 031 428 oziroma se na sedežu krajevne skupnosti (Ulica OF 9) zglasite ob ponedeljkih in petkih med 10. in 11. uro, ob torkih med 14. in 16. uro in ob sredah med 16. in 17. uro. Azbestni material bodo morali krajani demontirati in ustrezno zavarovati ter ga pripeljati osebno, ob tem pa predložiti odrezek zadnje plačane položnice za storitve ravnanja z odpadki. Oddaja do ene tone materiala, ki vsebuje azbest, bo zanje brezplačna. Za več informacij o ravnanju z azbestnimi odpadki se obrnite na Marjetico Koper (031 616 281, zdravko.savic@marjeticakoper.si). Celotno novico si lahko preberete na: https://www.koper.si/sl/novice/skupna-akcija-brezplacnega-prevzema-azbestnih-odpadkov/


Dogodki


Vabila na seje sveta KS


Preglej več vabil >

Zapisniki sej sveta KS


Preglej več zapisnikov >

Svet KS

Irena Urbič Matelič
članica
Romeo Palčič
podpredsednik
Roberto Colussi
član
Jadran Čalija
predsednik

Boris Stepančič
član
Vlasta Ledi
članica
Ivka Lazar
članica
Milan Đukić
član

Istok Mavrič
član
Mateja Šukalo
članica
Vida Gračnar
članica
Ramiz Kamenčič
član

Merisa Zukić
članica

Vaše pobude in vprašanja

Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.koper-center.si. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last KS Koper Center in je informativne narave. 

KS Koper Center ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.koper-center.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KS Koper Center se bo trudila za pravilnost informacij. KS Koper Center lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.koper-center.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.koper-center.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na vrh strani